Thứ Bảy, 19 tháng 9, 2015

Thăm Thầy - Liên-Bửu

Con kính thăm Thầy và chúc mừng Thầy đã có trang nhà cho ĐƯTLP, thật là một điều vô cùng lợi ích cho những ai muốn học hỏi và chia sẽ kinh nghiệm trong việc trị liệu và duy trì sức khỏe một cách thiên nhiên mà không bị những phản ứng phụ của thuốc men vô cùng độc hại. Đây cũng giúp vào sự trường tồn của ĐƯTLP LPL, một phương pháp cứu đời .


Nói đến thuốc men con cảm thấy vui vui vì, đã qua được cơn sống gió ba đào vì chứng viêm xụi vai mà không đầu hàng để cho bác sỉ chích cho một mủi thuốc Cortisone (thuốc này sẽ làm mục xương) như bao nhiêu người khác. Đó cũng là nhờ những lời dạy bảo của Thầy con đã kiên trì làm theo.
Con xin cám ơn Thầy rất nhiều.


Trong video: "Tam dương lạc, .....âm dương" con có thấy Thầy nói sơ qua về muối. Con tình cờ đã được coi qua những tài liệu về muối rất hay, con kính mời Thầy xem:


https://m.youtube.com/watch?v=lsUHgeMuVyA&feature=youtu.be

Con kính chúc Thầy thân tâm luôn an lạc.

Con.

Liên-Bửu.