Thứ Bảy, 19 tháng 9, 2015

Videos mới

DUTLP - Ôn bài khí công vỗ gối Về Thiền
https://youtu.be/CmbvgjJydmg

DUTLP - Lợi ích xoa bóp tay chân
https://youtu.be/zCiD0FsKJf0

DUTLP - Thắc Mắc Tam Âm Giao, Tam Dương Lạc, Âm Dương

DUTLP - Chữa Bệnh về Mắt
https://youtu.be/vqRyoFBYmgQ

DUTLP - Chữa đau đầu, gối, chân, lưng dưới
https://youtu.be/S7pedzptwss

DUTLP - Chữa đau đầu gối
https://youtu.be/d8LkEdgWlyM

DUTLP - Thắc Mắc - Hay quên, sưng chân
https://youtu.be/bzOPfik5L1U