Thứ Sáu, 16 tháng 10, 2015

Mong Thầy giúp để tránh mổ


On Jul 12, 2015, at 1:58 PM, Ha Phan wrote:

Kinh Thưa Thầy,

Con từ San Diego mới học khoa rồi với thầy
Con dang giúp một người con gặp, 40 tuổi.  Co ta mổ 3 thang nay nơi cổ dể splice c4 và c5, bây giờ nhức Đầu, vai, tay và đầu gối.  Con chỉ những  gì học của thầy thì bớt nhiều, trừ vai đau trỡ lai.  Con nghi tai lam nhiều quá hã thầy hoặc bi scar tisue sau khi mỗ.
Cô ta lai bị té bây giờ bác sỉ muốn tháng tới mỗ nhung con noí đễ con hỏi thầy. Cô bị interstitial tear, chưa đứt, chỗ Achilles tendon chân phãi.   Con suggested kiếm huyệt bên chưn opposite va massage along từ ngón chưn út tới ankle chổ dậm và lợt.  Also xoa ngon chân cái và út.  Con không dám nói nhiều sợ làm đức gân.  Cô ta nói from arizona:
"I have been working on my right ankle...Achilles. I move my knuckles upward from my heal to my calf. I massage the opposite foot along the line where the color changes. It hurts along the heel. Belly breathing is helping my mid section come down because I am able use the restroom afterwards.  I just id my stretches and worked on reflexology massage. How are you? Thank you so much Ha! The bulge at the back hurts and the lower outer calf near ankle bone is where the interstitial tear probably is. Hurts to touch."
Con mong thay khuyên phải lam sao có thễ tránh mỗ xẻ.  Con chúc thầy mãi mãi vui vẽ và manh khỏe va lúc nao con củng mang ơn thầy và Gary thật nhiều.

ha
On Jul 12, 2015, at 3:49 PM, Loc Ly <lyphuocloc4067@gmail.com> wrote:

Ngoài tác động đối xứng ( opposite ) . Massage vùng chẩm gáy dọc theo 2 gân cổ gáy . Chổ nào đau nhất tác động 7 lần .ADiDaPhat LPL 
  
From: Ha Phan
Date: July 12, 2015 at 5:08:51 PM PDT
To: Loc Ly <lyphuocloc4067@gmail.com>
Subject: Re: Mong Thầy giúp để tránh mỗ
"Vùng chẩm gáy" con không hiễu rỏ và " dọc theo 2 gân cổ gáy" là phía sau cổ hả thầy?  Cái này là đồng với gân chưn nên nếu mình masage gân cổ gáy gân chưn sẻ lành hả Thầy?  Nếu trường hợp gân đã bị đứt thì có work không Thầy?
Cám ơn thầy.
ha

Sau 3 tháng:

Kinh thưa thầy,

Thay dạy con chửa cho bạn con bị mổ để cái plate ở cổ không biết thầy nhớ không.  Sau 3 tháng cô ta hết đau vai, chưn, tay, đầu gối và cái tear ở Achilles tendon bây giờ củng hết đau. Cô ta siêng lắm và nhờ tinh con nên hên quá có kết quả nên khỏi phai mổ chưn.  Vì hết đau, cô ta tập được và mất trên 40 lbs và đã ăn chay 3 tháng nay.  Má cô củng học được và chỉ cho nhửng người làm chung ở lò bánh Costco. Cả gia đinh mang ơn thầy và nhửng thầy, volunteers tai trung tâm diễn chan.

Con mang ơn thầy suốt đời và chúc thầy manh khỏe và vui vẻ.

Nam mô a di đà Phật.

P.S.  Con đi xe buýt và trolley gặp nhiều người Mễ làm cho hotel hay bị đau lưng.  Con chỉ họ tự chửa nên họ mừng lắm kêu con vô hotel ăn free mà thầy biết con chỉ ăn ở nhà, và con nói họ con sợ bị đau lưng và đầu gối nếu con ăn trong hotel như họ.  Tiếng mễ con lấp vấp mà họ cũng phì Cuời trong lúc con bấm đau nhíen.  Con vẩn tiếp tục học utube, và lần lần con bắt đầu thấm.  Ngoài chửa bịnh con học nhiều về đạo đức với thầy và mong thầy nhớ dịch ra chử bình dân.  Chậm trí nhưng có lòng nên con cũng mong có thể giúp đở vài người.  Con đưa website của thầy cho thầy Taichi con thích lắm nhưng overwhelmed tại thỡ chậm mà muốn học mau!

ha