Thứ Sáu, 16 tháng 10, 2015

Đổ Mồ Hôi / Hôi Miệng

On Aug 10, 2015, at 3:19 PM, Ha Phan  wrote:
 Kinh thua thay,
 Lúc trước con co hoi thay đễ giúp người bạn lở bị mỗ ở cỗ chỉ vì đau vai va tay, cho thêm miếng sắt vô  nên bay giờ còn đau nhức thêm.  Con khuyến lo vô ích và con từ từ bấm huyệt cho vai, tay, đau gối, rồi cô còn bị té gần dứt Achilles tendon, sắp đi mỗ chân.  Con lam như thầy day và cô nay thật có chí mỗi ngay làm 3 lần không thiếu một ngày, mặc dầu đang lái xe củng ngừng lại đễ xoa tại con nói chờ tới tối thì tất cã đều rối.  Vì hết đau nên cô ta tập thể thao đuợc va mất 13 lbs trong 1 thang.  Con chỉ thêm cô cách thỡ.  Cô lai xe từ Arizona xuống San Diego trong một tuần ăn chai với con và chửa đuợc bệnh tiểu đêm.  Con nói dung cam ơn con mà mang ơn thay.  Co ta mang ơn thay va se giúp gia dinh và bạn bè, mong không phai mỗ chưn tai hết đau, chắc đang lành.  

Sau một tháng Cô ta bay gio hết đau cỗ, vai, chưn, đầu gói nhưng không biết tại bị chít steroid ở vai lúc trước hay sao bi xưng cứng ở vai va cổ, hoặc bi miếng titanium ở cổ nên đổ mồ hôi đằm đề khi tập ít thôi hoặc khi hơi nóng và bị miệng hôi.  Con không thay video nao nên thày dạy con chữa 2 bệnh này.  Mieng hôi con nghĩ từ bụng nên con kêu xoa khuya tay và lòng bàn tay.  Con chưa co xe nên chưa trở lên gặp thay để học cuoi tháng.  Con hết đau vai và tê tay và hết allergy từ khi xem thầy thang 5 vua qua.
Con cám ơn thầy và chúc thầy manh khoe va vui ve.  Con vẩn rang học mỗi ngày và mừng khi đuợc sự tin tưởng và chữa được.  Thay đem lai cho chung con một kho tàng immeasurable.  Con trọng thầy như Father Damien và Dalai Lama.
ha

On Aug 10, 2015, at 6:38 PM, Loc Ly <lyphuocloc4067@gmail.com> wrote:

Đổ mồ hôi : Chà vuốt đường kẽ tay giữa 2 ngón út & áp út theo hướng từ lòng bàn tay ra ngoài .
Hôi miệng : Bóp đều 2 cơ nách , 2 hổ khẩu ( điểm giao giữa ngón tay cái & gò bàn tay ) .
ADiDaPhat .LPL

From: Ha Phan
Date: August 11, 2015 at 12:53:08 PM PDT
To: Loc Ly <lyphuocloc4067@gmail.com>
Subject: Re: Đổ mồ hôi
Dạ cám ơn thầy.  Đễ con đi giúp bạn.

ha