Thứ Ba, 5 tháng 1, 2016

Chữa Bệnh đau gót chân

From: Lich Vu
Date: January 1, 2016 at 2:26:49 PM PST
To: Loc Ly
Subject: Kính chúc mừng năm mới

Chúng con kính chúc Thầy và đại gia đình vạn sự được như ý , thân tâm thật an lạc.  Xin báo cáo Thầy con đã vuốt 1 trong 2 Cộng gân cỗ gáy đã giúp chữa được hết bệnh đau gót chân như Thầy đã dạy , cho một người  nam 50 t , chúng con thành tâm tạ ơn Thầy.