Thứ Bảy, 12 tháng 3, 2016

Viêm Tuyến Vú - Chien Trinh

Thưa thầy kính mến!
Trước tiên con xin kính chúc thầy mạnh khỏe và truyền dạy cho nhiều lớp học hơn nữa để làm phước cho đời.