Thứ Sáu, 20 tháng 5, 2016

Lời Chúc - Dieu Tran Thi Thanh

Lời đầu tiên cho con gửi đến Thầy nhiều sức khoẻ cùng tất cả các thầy trong trường sinh học điện quang thật nhiều sức khỏe hạnh phúc và thành đạt.
Con ở thành phố Hồ Chí Minh con cũng làm trong lãnh vực ngành y con cũng thường lên mạng và tình cờ con gặp video clip của Thầy con mở ra xem có thể nói con rất tâm đắc và thích thú với môn bấm huyệt của thầy vừa dễ học mà cũng đạt kết quả cao.