Thứ Năm, 14 tháng 9, 2017

Chia xẻ giải thích

A Di Đà Phật:

Thưa các bạn :

Thiện Tánh lâu nay đã chú ý tới căn bệng ung thư và Parkinson's , và tìm hiểu cách chữa trị của Tây y và Đông y .
Tây y hiện nay chữa ung thư bằng mổ cắt khối u , xạ trị và hoá trị . Các cách  này chỉ cho người bệnh một thời gian ngắn sống với nhiều đau đớn của xạ trị và hóa trị . Đông y tuy không chữa tận gốc ung thư , nhưng kéo dài đời sống người  bệnh khá lâu mà không cần  thuốc độc của xạ trị hay hóa trị.

Hai tuần trước , Thiện Tánh được chứng kiến tận mắt cách chữa  ung thư   của Thầy Lý Phước Lộc, thấy kết qủa không ngờ . Và học được cách bấm huyệt chữa Parkinson's , đã áp dung trên hai người bạn và thấy  như một phép lạ !
Thiện Tánh đã tìm ra một số tài liệu tiếng Anh , hình trên cơ thể học ...để tạm giải thích hai hiện   tượng này ( mechanism of actions ) , trước để thỏa mãn trí tò mò và muốn thuyết  phục các vị thuần túy Tây y , mình phải chưng it ra một it bằng cớ . Mong rằng " gỉa thuyết " mà Thiện Tánh nghĩ ra , có thể đúng một phần nào , và áp dung ngược lại để phòng bệnh !
Thiện Tánh xin chia xẻ các điều này ngày thứ bẩy 23 tháng 9, khỏang 1 giờ trưa,
 tại Niệm Phật Đường Liên Hoa ( power point presentation ) . Thiện Tánh mong sẽ hội ý với Thầy Lộc khi Thầy đến dậy Đồng Ứng Liệu Pháp ngày 16-18 , tháng 12.
Xin các bạn nếu biết ai bị bệnh Parkinson , muốn Thiện Tánh thử chữa và chỉ lại phương pháp để tự chữa , cho biết  tên và phone , Thiện Tánh sẽ đến tận nhà , at no cost !
Trong khi chờ đợi, xin quý bạn đọc hai tài liệu của Thầy Lộc và bài kèm theo, mà Thiện Tánh rất thích.

http://vndongunglieuphap.blogspot.ca/2017/05/tai-lieu.html

https://drive.google.com/file/d/0BzTtsb_fw3P0UDE3clJhNTN3aEU/view?usp=sharing

Mong gặp lại các bạn.

Thiện Tánh

Thiện Tánh đã xin Thầy Lộc cho phép các bệnh nhân bị stroke, Parkinson và vài bệnh đặc biệt được chữa sớm chiều ngày thứ bẩy , 16 Dec.


NPĐLH  : 16248 Neabsco Road, Woodbridge, VA 22191