Thứ Tư, 13 tháng 9, 2017

Cảm ơn Thầy

Con cảm ơn thầy nhiều. Nhờ hoc phương pháp chữa bệnh của thầy mà con đã tự chữa được một số bệnh cho mình mà không cần phải dùng thuốc như trước nữa. Thật đơn giản dễ hoc dễ hiểu dễ chữa không cần dụng cụ. Con thành thật xin lỗi thầy vì truoc kia con không tin vào phương pháp này. Nhưng có lẽ đây là duyên mà phật đã cho con xem được vi deo của thầy. Và con đã áp dụng vào bản thân mình để chữa bệnh. Và con đã chữa khỏi được benh ù tai trong tai con luc nào cũng có tiếng ve kêu. Giờ khong còn nữa. Bệnh viem xoang cũng đỡ được khoảng bảy .tám chuc phần trăm. Bệnh rối loạn tiền đình cũng khỏi luôn. Và bệnh dau vai gáy cũng đỡ rất nhiều vì con bị thái hoá đốt sống cổ. Con xin chuc thầy mạnh khỏe bách niên giai lão.