Thứ Năm, 16 tháng 11, 2017

Diễn Đàn

Kính gởi toàn thể anh chị em Học viên

Kể từ cuối năm 2012 cho đến nay VNDULP đã được hàng triệu bà con , anh chị em khắp nơi trên Thế giới đón nhận 1 cách thân thương ,như một món quà tinh thần đầy Ý nghĩa ,trong lúc bản thân , bạn bè ,thân nhân gặp khốn khó về vấn đề sức khỏe .

Hạnh phúc thay chỉ đôi bàn tay trắng ! Chúng ta đã thực hiện được Thiện Pháp làm hồi phục Sức khỏe cho tha nhân , gia đình và ngay cả bản thân .

Hạnh phúc nầy do công Đức sâu dầy của các bậc Tiền nhân đã khai sáng Y Đạo VN.

Các ngài đã để lại cho Đời một Di Sản Y học quý báu qua những câu nói mộc mạc nhưng
Vô cùng sâu sắc : - Đau Nam - Chữa Bắc
- Nam Dược trị Nam Nhơn
- Chửa Bệnh tất cầu Kỳ Bản ...

Trong tinh thần biết ơn , nhân mùa tạ ơn năm nay.  Chúng ta nguyện cố gắng học hỏi hơn nữa về tiềm lực của Y học VN đặc biệt Phát triễn VNDULP ngày càng Tinh Giản & Hiệu quả

Diễn Đàn VNDULP được mở ra không ngoài mục đích trên . Ước mong quý vị, toàn thể anh chị em nhiệt thành đóng góp nhiều Ý kiến thiết thực & xây dựng .

http://forum.vndongunglieuphap.com


Tạ ơn cha mẹ sanh ra
Tạ ơn Thầy Tổ dạy ta nên người
Tạ ơn Đất nước dưỡng nuôi
Tạ ơn vạn loại giúp Đời lớn khôn

ADIDAPHAT
LPL