Chủ Nhật, 27 tháng 1, 2019

Diễn Đàn - VN Đồng Ứng Trị Liệu Pháp

Lá Thư từ Thầy Lý Phước Lộc

http://vndongunglieuphap.blogspot.com/2017/11/dien-an.html


Mời quí vị tham gia diễn đàn - VN Đồng Ứng Trị Liệu Pháp

http://forum.vndongunglieuphap.com/

Đăng ký tại:   
http://forum.vndongunglieuphap.com/ucp.php?mode=register&sid=f8a3bb40d04fc5602b559fe5cd434523

Sau khi qúi vị đăng ký làm thành viên, xin email cho vndongunglieuphap@gmail.com cho biết tên 'thành viên' mà qúi vị đăng ký rồi admin sẽ kích hoạt tài khoản của qúi vị.

Cám ơn quí vị.

admin