Thứ Hai, 4 tháng 2, 2019

From: Chi Trung Nguyen 
Date: January 31, 2019 at 8:58:17 PM PST
To: lyphuocloc4067@gmail.com
Subject: Cộng Hòa Liên Bang Đức (Gemany)

Đầu thư con xin kính chúc Thầy có thật nhiều sức khỏe và niềm vui.Cảm tạ thầy và tri ân, con hiện sống và lam việc ở Đức nhờ duyên lành qua một anh bạn Lê Huy Anh con được biết đến phương pháp Đồng Ứng Trị Liệu của Thầy. Qua những bài hoc thầy giảng cũng như triết lý sống rất qua Phật Pháp đã làm cho con say mê và hạnh phúc. Con đã đi giúp đỡ được rất nhiều người và chỉ cho họ cách tự chữa để khỏi bệnh đem đến một kết quả bất ngờ. Nghe Thầy giảng mà cảm thấy Dân Tộc Việt Nam thật vĩ đại và tự hào có nhiều phước lành sinh ra một người có tấm lòng từ bi phổ độ chúng sinh giúp cho cuộc sống tươi đẹp và hạnh phúc. Con xin phép được gọi la thầy vì qua những video con xem và đi chữa bệnh giúp bạn bè va đồng nghiệp con đã đem niềm vui đến và luôn vinh danh tên của Thầy ,viết bao như chữ cũng không nói lên được hết sự biết ơn của mình, Việt Nam đã trải qua rất nhiều giai đoạn phát triển nhưng có nhiều việc không được ghi chép lại đầy đủ và hệ thống, con kính mong Thầy hãy viết ra sách giúp cho dân tộc để gìn giữ và phát triển bộ môn của Thầy để không bị thất truyền va cứu nhân độ thế như lời Phật dậy. Con Hy Vọng khi có duyên lành được gặp Thầy để cam tạ.

Hannover,Germany 01.02.2019

Nguyen chi Trung