Thứ Sáu, 15 tháng 2, 2019

Bệnh nhân đứt dây chằng chéo đầu gối

From: Hoài Phạm Vũ
Date: February 15, 2019 at 9:58:19 AM PST
To: Loc Ly <lyphuocloc4067@gmail.com>
Subject: Re: bệnh nhân đứt dây chằng chéo đầu gối

Kính thưa thầy. 
Thật là kỳ diệu hôm nay bệnh nhân đã hết các điểm đau do thầy chỉ dạy họ đã đi chụp phim và siêu âm không thấy dây chằng chéo đầu gối bị đứt như phim chụp lần đầu. Hiện tại chân đi chỉ hơi tập tễnh. Bác sĩ họ khám bảo tập tễnh là do dịch khớp gối ra nhiều (0,5mm) họ cho thuốc về uống hẹn sau 1 tuần thì khám lại. Con dặn bệnh nhân không cho hút dịch khớp gối và tiếp tục điều trị theo pp của thầy. 

Bệnh nhân hôm nay hết sức vui mừng và cảm ơn con. Con chỉ bảo công lao này của thầy ko phải của anh đâu.

Con xin thầy chỉ thêm cho con để hoàn chỉnh nốt phần tập tễnh. ( con vẫn tiếp tục làm cho họ cái lưng con nghĩ như thầy dạy đau gối do lưng).
Con cảm ơn thầy.

Vào 02:46 T.7, 02 Th2 2019 Hoài Phạm Vũ đã viết:
Con cám ơn thầy


Vào 21:50 T.6, 01 Th2 2019 Loc Ly <lyphuocloc4067@gmail.com đã viết:
      
Tìm thêm SH các vùng  :
         - Cổ Gáy sát chân mí tóc - Khớp thứ 1 Ngón chân Cái

         -  Dọc theo chân tóc sau  Loa Tai ( từ Đỉnh đến giữa Loa )

         - Khớp ngón chân Út  - Bụng chân đối xứng - Bụng tay
     Đợi hết đau hoàn toàn chụp phim  lại nếu gân Lành không phải mổ 

     ADIDAPHAT
           LPL


On Jan 31, 2019, at 11:55 PM, Hoài Phạm Vũ wrote:

Con có 1 anh bạn đau đầu gối do ngã. Chụp MRI báo đứt dây chằng chéo. Khi con giúp làm đối xứng chân đau thì hết đau ngay. Bây h họ mới bảo chụp MRI bác sĩ chuẩn đoán mổ. Bệnh nhân con muốn xin ý kiến thầy chỉ dạy. Hiện nay con làm đcj 3 buổi tối cho họ mọi tư thế đều bình thg ko đau. Mỗi bụng chân hơi tức thôi ạ. Ko xưng