Thứ Sáu, 15 tháng 2, 2019

Thư cảm ơn

From: danhnhonguyen 
Date: February 13, 2019 at 9:00:08 PM PST
To: lyphuocloc4067@gmail.com
Subject: Cảm ơn và xin ý kiến

Thưa Thầy ! Con tên là Nguyễn Danh Nho hiện đang sống tại Hà nội. 
Con xin Kính gửi Thầy lời cảm ơn chân thành nhất . Nhờ vào các clip chữa bệnh của Thầy mà con đã gần hết đau. Con mới chỉ chữa bệnh viêm đa khớp dạng thấp của con (theo chỉ bảo của Thầy qua clip "15/15 Trị bệnh theo phương pháp thầy Lý Phước Lộc Montreal 2018-7-27" ) được gần 2 tháng nay.


Thế mà nay con đã đi lại được  bình thường. Mặc dù nhiều năm  gần đây con phải ngồi đâu ngồi đó nhiều ngày và nhiều ngày phải sử dụng xe lăn. Không có Thầy chắc con tàn phế bởi vì con năm nay 67 tuổi . Bị bệnh này đã 45 năm. Con đã chữa không biết bao nhiêu nơi rồi. Nay quá may mắn được biết đến Thầy.
Con không biết cảm ơn Thầy thế nào cho đủ. Thầy như một đấng cứu thế với các con bệnh.

Con gửi kèm ảnh bàn tay của con để xin Thầy chỉ tiếp cho con có cách nào để các ngón tay của con duỗi ra được không (nó không duỗi ra được đã 9 năm nay).

Con xin Chân thàng cảm ơn Thầy.