Thứ Năm, 18 tháng 4, 2019

Feedback for treatment Emre Tanriver


From: anh giau 
Date: April 18, 2019 at 2:13:08 AM PDT
To: Loc Ly <lyphuocloc4067@gmail.com>
Subject: Chuyển tiếp: WG: Feedback for treatment Emre Tanriver
Bắt đầu thư được chuyển tiếp:

Vào Thứ Năm, tháng 4 18, 2019, 10:47 SA,  emre.tanriver  đã viết:
Hello Mr. Ly Phuoc Loc,

I wondered how the treatment worked. I was treated by Phuong Anh in Hamburg / Germany. Everytime I went to her post office she showed me new technices how I can treat my illness.

Chủ Nhật, 7 tháng 4, 2019

Bức thư cảm ơn thầy

On Apr 6, 2019, at 1:59 AM, dark night wrote:

Dear Thầy Phước Lộc,
Việt Nam - Sài Gòn 2/4/2019

Dạ ! Con kính chào thầy .
Hôm nay con viết thư này gửi đến Thầy để cảm ơn thầy thật nhiều và kể lại sự việc học và tìm hiểu về những bài học bấm huyệt của Thầy đạt nhiều hiệu quả.
Thưa Thầy! con tên Kim Oanh hiệu là một người công giáo thuộc giáo xứ Đức mẹ Hằng Cứu giúp 38 Kỳ Đồng - Nguyễn Thông - quận 3. Con làm thợ uốc tóc.
Con xin thưa : con đã biết Thầy khoảng 2 năm rồi, nhưng con nói thầy đừng cười con nhé . Vì con thấy cách Thầy dạy bấm huyệt lạ quá chừng.

Thứ Tư, 3 tháng 4, 2019

Thư cảm ơn

From: Ngu Ho
Date: April 1, 2019 at 5:42:37 PM PDT
To: lyphuocloc4067@gmail.com
Subject: Thư cảm ơn ,Thày Lý Phước Lộc

Kính Thầy  lý Phước lộc ,hôm nay tôi có máy lời trước tiên thăm Thầy  và gia quyến. Sau dây là cảm ỏn Thầy, về nhiều đều mà tôi da học được ở Thầy trên YouTube, đẩn chứng nhu cổ tôi nó nỗ lên một cái hạch khoảng bà đầu ngón Tây cái vậy ,tôi nghỉ là bú nên tôi kiên ăn thịt , xong năm 2017 tôi di về VN , tôi di BS thì họ khám họ nói còn nhỏ không có gì quang trọng nên thời giang ở VN.