Thứ Tư, 3 tháng 4, 2019

Thư cảm ơn

From: Ngu Ho
Date: April 1, 2019 at 5:42:37 PM PDT
To: lyphuocloc4067@gmail.com
Subject: Thư cảm ơn ,Thày Lý Phước Lộc

Kính Thầy  lý Phước lộc ,hôm nay tôi có máy lời trước tiên thăm Thầy  và gia quyến. Sau dây là cảm ỏn Thầy, về nhiều đều mà tôi da học được ở Thầy trên YouTube, đẩn chứng nhu cổ tôi nó nỗ lên một cái hạch khoảng bà đầu ngón Tây cái vậy ,tôi nghỉ là bú nên tôi kiên ăn thịt , xong năm 2017 tôi di về VN , tôi di BS thì họ khám họ nói còn nhỏ không có gì quang trọng nên thời giang ở VN.
Con tôi nần.nấu gì tôi ăn cái náy, khi tôi về đến Michigan một thời gian ,mới tháy cục ở cổ tôi nó lớn lên , con toi biểu tôi di BS .nhưng tôi Không muống di, thời may tôi vào YouTube tôi thấy, Thầy dan giãng o Houston TX nên tôi xem hoài trong YouTube .tôi sem khoãng vài tuần thì tôi tháy giảng về bứu cổ , hơ nóng bàng mấy sấy tóc ,hỏ dưới nhửng ngón chân ,tôi hỏ như vậy khoảng vài tuần thì ư. thấy cái bứu ở cổ tôi nó nhõ , nên tôi rất mừng và các con tôi củng mừng , và đến giờ thì cổ tôi dã bình thường .và bị khó tiêu tôi củng tìm sinh huyệt đồng ứng và bốp 7 làn , là hết ,rất là tuyệt vời thầy ơi . Hôm nọ nhận được cuốn tập Nhập Môn Thầy cho , tôi dả độc và điều trị bịnh chảy nước mắt sống của tôi và hôm nay dả dỡ nhiều lắm rồi Thầy .tôi không biết thế nào dể dền ơn Thày cho đủ , và còn nhiều bịnh tôi dả giúp cho các con , cháu tôi nữa Thày ví dụ như đau nhức vai và gáy , nói chung là phương pháp Dồng ứng cũa Thày rất là tuyệt vời , như là một phép lạ vậy .cảm ỏn Thày nhiều lắm và chúc Thày và gia quyến tràng dày sức khỏe.
Hồ thị Ngữ