Thứ Bảy, 2 tháng 11, 2019

Thư cám ơn về máy xấy tóc

From:  Nhi Hoa

thưa thầy con xin báo cáo kết quả về sự công hiệu của máy xấy tóc
con biết được 2 ca người già đã dùng máy xáy tóc xấy kháp người.
 kết quả tối ngủ rất là ngon
và một ca của em bé tắm xong thì cũng dàu mấy xây xáy phần sao gáy và nay không còn bị cảm vặt.