Bài Tập VĐDS

BÀI TẬP VẬN ĐỘNG DƯỠNG SINHVĐDS 01 Vỗ GốiVĐDS 02 Dịch Cân KinhVĐDS 03 Rùa Rắn Ngóc Đầu


VĐDS 04 Tai


VĐDS 05 TránVĐDS 06 Mắt


VĐDS 07 Pháp Lệnh

VĐDS 08 Miệng


VĐDS 09 Đầu GáyVĐDS 10 VaiVĐDS 11 TayVĐDS 12 Chân