VideosXin lưu ý:   

Bấm hình   ở góc bên tay trái phía trên khung video để xem danh sách videos của Thầy.
Health Promoting Exercises


Knee-Slapping Exercise 

Arm-Swinging Exercise

Turtle-Snake Exercise
https://youtu.be/caRoN9IDk4k


Bài Tập Vận Động Dưỡng Sinh


https://www.youtube.com/watch?v=B5im7rZZQP8&list=PLG3AAw0_qWXoGK3b3ECm7zPW9zbXtItMB

B. PHÒNG BỆNH

https://www.youtube.com/playlist?list=PLG3AAw0_qWXqpQYS124Cci1x8zHxJsFhO


C. CẤP CỨU

https://www.youtube.com/playlist?list=PLG3AAw0_qWXpG26uotHXhWFRwTt58n9DJ


D. ĐẦU, MẶT, CỔ / GÁY

https://www.youtube.com/playlist?list=PLG3AAw0_qWXrgAiONpEiefSptg3GszbPG


E. TAI MŨI HỌNG

https://www.youtube.com/playlist?list=PLG3AAw0_qWXrj9nzkIfaNmkJvvPDVvJZT


F. MẮT

https://www.youtube.com/playlist?list=PLG3AAw0_qWXobOMOHUoKiYndzrp7UpU6h