Thứ Ba, 31 tháng 12, 2019

Lịch VNDULP Năm 2020

Tháng 06 / 2020 - Na-Uy
         
Thời gian  12/06 - 14/06 
Địa điểm: Khuông Việt Liên Hoa Đạo Tràng
               Trondheimsvegen - Jessheim 205, 2067 Jessheim

Liên Lạc:  Phan Dung
Email: trinh-ph@hotmail.com, Điện thoại: +4791603517

Click Chi tiết khóa học