Thứ Ba, 31 tháng 12, 2019

Lịch VNDULP Năm 2020

Tháng 06 / 2020
         
Thời gian  12/06 - 14/06 - Na Uy    - Xin hủy bỏ
Địa điểm: Khuông Việt Liên Hoa Đạo Tràng
               Trondheimsvegen - Jessheim 205, 2067 Jessheim

Liên Lạc:  Phan Dung
Email: trinh-ph@hotmail.com, Điện thoại: +4791603517

Click Chi tiết khóa học  

Thời gian  19/06 - 21/06 - Vancouver Canada - Xin hủy bỏ
Địa điểm: Peretz Centre for Secular Jewish Culture
               6184 Ash St Vancouver BC (góc Cambie & 47 Ave)

Liên Lạc:  Tịnh Hiền
Email: makemydaywellness@gmail.com, Điện thoại: 604-880-1015


Click Chi tiết khóa học  Tháng 07 / 2020 - Canada

Thời gian  04/07 - 07/07  Xin hủy bỏ
Địa điểm: 24 Dunlop St, Richmond Hill ON

Thời gian  11/07 - 14/07  Xin hủy bỏ
Địa điểm: 412 Boulevard du Havre, Salaberry-de-Valleyfield QC            

Liên Lạc:  Judy Tran
Email: Judytran9@hotmail.com, Điện thoại: 647-898-2579

Liên Lạc:  Hannah Petruska
Email: beauteve.esthetique@gmail.com, Điện thoại: 647-860-7681

Click Chi tiết khóa học