Giới Thiệu


                                                       Thầy Lý Phước Lộc

Sức Khỏe là Tài Sản
Trí Tuệ là Thần Thông
Biết Đủ là Hạnh Phúc
Cho Đi là Không Mất
Đồng Ứng Bất Cưỡng Cầu

Đồng Ứng Trị Liệu Pháp là gì?
Môn học chữa bệnh theo lý Đồng Ứng để tìm Sinh huyệt điều chỉnh lại những rối loạn chức năng của cơ thể.

Sinh Huyệt (SH )?
  • SH là điểm nhạy cãm nhất của cơ thể tuỳ không & thời gian ứng hiện một cách có hệ thống . 
  • Sinh huyệt ( S H ) được xem là  nơi báo bệnh đồng thời là điểm chửa trị của cơ thể đã & đang cần đến . Nói khác đi SH có hiệu năng : Chẩn Trị đồng lúc .
SH thường xuất hiện duới 3 dạng :  
  • Điểm cực đau ( thống điểm ) 
  • Những biểu hiện bất thường như : Mụn nhọt trắng , đỏ ..., Tàn hương , chỉ máu , điểm nổi cộm v/v ...
  • Điểm không đau bất thường .
Phương tiện cần dùng khi tìm huyệt 
Đôi bàn tay , các ngón tay  của người chẩn trị là chủ yếu .

Tìm SH như thế nào ? 

Dựa vào 3 nguyên tắc : 
  • Đồng hình : Khớp theo khớp ,Chỏ / Gối , Khuỹu / Khoeo , Ót / Gót  v/v...
  • Đồng thế  :  Cao theo cao , thấp theo thấp , ngữa theo ngữa v/v ...
  • Đồng  thể  : Cứng , mềm , Thô ,Láng ,Sâu , cạn v /v ...

Sinh huyệt , A thị huyệt , Kỳ huyệt có khác nhau ?  Không khác .

Tại sao khi tìm được SH lại tác động 7 lần?
Số 7 là Con số ước lượng để tránh sự quá liều khi tác động đồng thời là con số mang ý nghĩa thoát khổ ( Bệnh Khổ ) .