Thứ Ba, 5 tháng 1, 2016

Bộ huyệt tan máu bầm

From: Lich Vu
Date: December 3, 2015 at 7:24:58 AM PST
To: Loc Ly
Subject: Re: Bộ huyệt tan máu bầm

Kính thưa thầy,  con ỡ tiễu ban Utah ,  USA    Vậy con sẽ dùng 41-143-127-19  cho tất cã mọi bệnh nghẽn nghẹt  và bị máu bầm , thành tâm cãm tạ ơn thầy thật nhiều, kính chúc thầy vạn an và trường thọ ,  A Di Đà Phật.

On Dec 3, 2015, at 7:37 AM, Loc Ly <lyphuocloc4067@gmail.com> wrote:

Vị ở đâu ?  VN / USA / EU ?
Theo Đông Y : Thông bất Thống - Thống bất Thông
Từ truớc tới nay bất cứ bệnh  chứng  nào có tính chất : Sưng thì Ứ . Ứ thì Nghẻn . Nghẻn  thì Bầm . Nên tôi  chỉ dùng 1 Bộ tiêu Viêm .
ADi Da Phat . LPL

On Dec 2, 2015, at 1:12 PM, Lich Vu wrote:

Kính thưa thầy , con tên Vũ Thanh Lịch 55 t, con học cách chữa bệnh theo phương pháp Đồng Ứng Dụng cũa thầy trên u tube gần 1 năm nay, và đã giúp được Cô Bác đồng hương trên chùa Liên Hoa rất nhiều, con xin thành tâm cãm tạ ơn thầy thật nhiều.  Hôm nay con cuối xin thầy dạy cho con Bộ Huyệt Tan Máu Bầm và Bộ Thông Nghẽn Nghẹt đễ bỗ xung thêm , con đã dùng Bộ Tiêu Ung Bướu , 41-143-127-19 cũa thầy đã làm tan bướu não cho 1 người Thanh niên 43T , và tan bướu buồn trứng cho 1 người Nữ 55T , thành tâm tạ ơn Trời Phật và tạ ơn thầy.   Kính chúc thầy được vạn an.