Thứ Năm, 24 tháng 9, 2015

Kinh Nghiệm làm đường trong máu cao lên - Hoang Anh Anh

Kính thưa thầy Lý Phước Lộc.  Con là Hoàng Anh Anh hiện đang sống ở San Jose California.  Con xin chân thành cám ơn thầy vì nhờ vào những YouTube chữa bệnh của thầy trên Internet mà con đã tự chữa được hầu hết những căn bệnh của mình và những người chung quanh một cách dễ dàng.
Tiện đây con cũng có một câu hỏi kính xin thầy chỉ bảo.

Thưa thầy có phải cách chữa bệnh Tiểu Đường mà thầy dậy trong DVD 77 là dành riêng để trị bệnh thiếu đường trong máu phải không?     Vì theo như thí nghiệm của con thì cách này làm đường trong máu cao lên rất nhiều và rất nhanh.  Con đã lập đi lập lại thí nghiệm này khoảng 10 lần và đã có được cùng một kết quả nói một cách tổng quát.   Thí nghiệm của con được làm như sau.

1, Vào khoảng 7 tiếng đồng hồ sau bữa ăn tức là lúc đường trong máu đã cân bằng.  (con không ăn, không uống nước ngọt hoặc dùng bất cứ thuốc men gì trong khi làm thí nghiệm này)
2, Đo dường trong máu để lấy nồng độ đường trước khi áp dụng phương pháp chữa bệnh tiểu đường trong dvd 77.  (~120)
3. Thực hành cách chữa bệnh tiểu đường trong dvd 77.
4. Chờ một tiếng đồng hồ sau rồi thử lại đường trong máu để lấy kết quả.  (~145)
5. So sánh kết qủa của bước số 2 và bước số 4.  (145 - 120) = 25 đơn vị
6. Dựa vào kết qủa có được từ thí nghiệm trên con thấy là cách này nếu mang áp dụng để chữa bệnh thiếu đường trong máu thì rất hay.

*** Riêng phần con thì đang tìm cách chữa bệnh cao đường trong máu.  Kính xin thầy cho biết là con cần phải làm gì?


Đại diện cho các bệnh nhân tiểu đường, Chúng con xin chân thành cám ơn thầy.

Hoàng Anh Anh