Thứ Bảy, 5 tháng 9, 2015

Videos Mới

DUTLP - Vận Động Dưỡng Sinh
https://youtu.be/L32YCzK_AxM 

DUTLP -  Đầu Ngón Tay - Cánh Tay
http://youtu.be/_RffH6gm4xo

DUTLP - Cẳng Chân Vùng Đùi
http://youtu.be/4eh1C9ZNqm4

DUTLP - Khí Công Vỗ Gối
http://youtu.be/DyjCYDW3emk

DUTLP - Các Bài Căn Bản Tự Chữa Bệnh
http://youtu.be/z0k2jrDmNLI

DUTLP - Dịch Cân Kinh - Rắn Ngóc Đầu
http://youtu.be/C4EeD_WI5P8

DUTLP - Đau Vai, Tê Vai
http://youtu.be/TBKNNM-yEqo