Chủ Nhật, 27 tháng 9, 2015

Videos Mới

DUTLP - Thoái Hóa Lưng, Thần Kinh Tọa, Gót Chân
https://youtu.be/dDGCdcaEFrE

DUTLP - Lợi Ích Bài Vổ Gối, Rắn Ngóc Đầu
https://youtu.be/EWfXWvVuMYI

DUTLP - Trị Sưng Chân, Mật, Bướu Tuyến Vú, Đau Ngón Chân
https://youtu.be/I-fGbK03SX8

DUTLP - Thoái Hóa Lưng, Thần Kinh Tọa, Gót Chân
https://youtu.be/wJr3cHjHKso
DUTLP - Tiêu Viêm, Thắc Mắc về Huyệt, Hàn Nhiệt, Lòng Bàn Chân
https://youtu.be/SJprzxNdsoY

DUTLP - Trị Đau Lưng, Thần Kinh Tọa
https://youtu.be/NGKAaeUW-xw

DUTLP - Trị ho, Bướu Cổ
https://youtu.be/r4BmOLG_qBM

DUTLP - Trị Bệnh Hay Quên
https://youtu.be/73NkRkz0esA