Thứ Bảy, 19 tháng 9, 2015

Thư cám ơn - Vũ Hồng Chương và Vũ Viết Dư

Kính gi Thy Lý Phước Lc và Trung tâm trường sinh hc Đin Quang.

Chúng em là Vũ Hng Chương và Vũ Viết Dư CLB dưỡng sinh tnh độ chùa Vn Hi Phòng cám ơn Thy và Trung tâm Đin quang đã giúp chúng em rt nhiu bài hc để áp dng cha bnh cho mi người có hiu qu.

Hin nay chúng em đã cha 3 ngày cho cbà 90 tui có bnh đau 2 khp gi và đau lưng vùng thn nên đi đứng rt khó khăn. Khi đi li phi dùng gy và khi đứng lên rt khó khăn, Sau khi áp dng phương pháp ca Thy: bm vào xung quanh đầu gi và xlý chyếu ngón chân cái và vùng thn lưng nht là vùng huyt Bát liêu và Thn du theo cách cha ca Thy thì cbà sau 1 giđã đi li được không phi dùng gy. Sau 3 ngày thì cbà tđứng lên đi thng người và không phi dùng gy na. Cbà và cgia đình rt vui mng ( 4/5 con cháu cụ ở Mnói vi chúng em là gi li cám ơn Thy rt nhiu và có dp sxin được gp Thy trên đất M). Hin nay chúng em có hai bnh nhân nam tui hơn 60 bbnh chy nước mt sng, chúng em đã làm theo phác đồ ca Thy nhưng mt bnh nhân chuyn biến nhanh, còn bnh nhân kia chuyn biến chm( bnh nhân này bbnh run tay 2 năm nay ri).

Chúng em xin s
chbo ca thy cho trường hp thhai.
Ngoài ra em xin hi Thy vtrí huyt On ct đâu? ( Chúng em có đọc mt bài báo cũ có nói ti huyt này nhưng tra các sách huyt mà chúng em có đều không thy).
Chúng em và bnh nhân mong đợi schbo ca thy.

Cám ơn Th
y và Trung tâm trường sinh hc Đin Quang. Chúc Thy, mi người trong Trung tâm và gia đình mnh khe, an khang, thnh vượng và có nhiu bài hc mi cho mi người hc tp.

H
c trò txa: Vũ Hng Chương và Vũ Viết Dư.

Hi Phòng, ngày 19 tháng 9 năm 2015